Op de beenderen van onze voorvaderen

by Elfsgedroch

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      €3.33 EUR  or more

     

1.
06:07
2.
3.
05:16
4.
05:19
5.
6.
7.
8.

about

"Op de beenderen van onze voorvaderen" . 8 tracks to evoke the shadows of the past and embrace forgotten legends. Crafted through nightly sessions with winter at heart.

Vinyl version, each limited to 166 pieces:
LP #1 heavy black vinyl
LP #2 heavy crystal clear / grey haze vinyl
LP #3 heavy grey / black haze vinyl

All LPs come in gatefold cover which contains an additional 12-paged vinyl sized booklet printed on natural paper!

Order at: www.stronghold-diaphora.de/neuzugaenge/post/new-release-early-march-elfsgedroch-op-de-beenderen-van-onze-voorvaderen-lp-and-merch

Or visit our Facebook for further details.

credits

released March 1, 2017

Music and Lyrics by Elfsgedroch

Artwork and logo by Wokkel (www.wokkel.nl)

Recorded, mixed & mastered by Elfsgedroch.

Digital release by WIERDESCHIMWERKEN

Ist elfsgedroch dat mi quelt?

tags

license

all rights reserved

about

Elfsgedroch Groningen, Netherlands

Inspired by the northern parts of the Netherlands. With it`s desolate meadows, haunting winds, hungry sea, ancient spirits, occult myths, dark legends and bloody historic events.

contact / help

Contact Elfsgedroch

Streaming and
Download help

Redeem code

Track Name: Gieselbaarg
Tussen Wedde en Wessinghuizen
Een verlaten wierde
Echo`s van de marteldood
Eikenhouten splinters der galg

Sporen der toorn gods
De wind draagt nog immer
Het gekerm, het gekrijs
Knekelbomen, doodsweides

de beul van Farsum
Gulzig in zijn ambt
Zwetend, zwoegend
Heksenverbranding

Loutering der vervloekte zielen

Helse vlammen rijkten de hoogte in
Kleurden de hemel rood
Zij die doorstonden de waterproef
Wachtte de kerker van de Wedderborg

Duivelsaanbidders ontmaskerd
Heksengenootschappen ontmanteld
Branden zal het hemelse vuur
Uitstalling der levenloze lichamen

Gekraakt, gesloopt

Tussen Wedde en Wessinghuizen
Schreeuwt de doodse stilte
Gitzwarte kronieken
Van foltering en slachting
Track Name: Tot Stof Vergaan
Een ijzige wind blaast over het dorre landschap

Koud van leven. 
Ontdaan

Eens een oase van leven 
Niets wat daaraan nog herinnert   

Geblakerd 
Verschroeid 
Kapot 
Dood   

Hellevuur verzengende kracht 
Louterend niets ontziend de Apocalyps    

Dorre beenderen  

Zwart verbrand 

Tot Stof   

Het grote sterven, het koude vuur verspreid   De etterende wond ontstoken 

Slepend, het licht verzwakt 
Machteloos het onvermijdelijke   

Iedere ademtocht een gevecht 
Aas eters cirkelen rond

Opgezwollen het gas van de verrotting. krioelend gedierte

Het verscheiden
het scheppen
onlosmakelijk verbonden
Track Name: Roggemouer
In `t koren
Hongerig, gulzig 
Halmen dansen een doodsdans 
Klauwen lonken, krachtig 

In `t koren 
Avondgloed, kinderbloed 
Graankorrels, zwart en giftig 
Sinister duivelsgebroed  In `t koren 

Dolende schimmen, gedrochten   Vergeten kwelgeesten van het Noorden  Lijkresten, met tarwe vervlochten       

De hoge smuie oaren 
Boegen veur het kind oet zied 
De roggeboaren zingen 
Van nacht en vrouger tied. 
Doar vlogt wat over 't koren 
Oet d'oaren dook het op:  'n Swaarde groote spoukwief  Mit hoareg roege kop
Track Name: Waddenduvel
Oet grauwe grom van bollerende boaren,  Dei vrij nog vreten aan ons vette laand,  Klauwt hai omhoog, mit roet op rug en hoaren,  Haalf vis, haalf duvel, dreitandsvörk ien haand.   

Woult onner deur de daipe waddenpoulen,  Wanneer n vlöt mit viskers noader drift,  Woar mit gekras de kobben om krioulen  En 't woater heur ien hoaren hangen blift.   

Zo jagt e t ien sien sòg aal mit noar onner,  Aal wat doar leeft en swaarft ien zee zien schoot.  Doar staait e den ­ te lachen bie dat wonner,  Dat over mensen komen ken ­ de Dood     

Fier staat het blazoen maar het einde is nader  De zilte dood is onontkoombaar wij vergaan  Vanuit de diepe krochten van de geulen in het wad  Slechtheid wedergeboren uit slijk en verderf helsgebroed  Aan het einde van de tocht wacht slechts de dood 
Onze zielen voor eeuwig verdwaald in den vreemde 
Track Name: De Witte Deken des Doods
De verstikkende witte deken 
de schemering gevallen 
Onheil    

Uur des doods  

Stilte   

Verstild in het halfduister 
Hongerend naar scharlaken 

On verzadigbaar   

Moment des doods  Pijn   

Wervelwind in de mist 
Botten kraken 
Stille getuigen besmeurd 

Duisternis
Track Name: Van Helsdeur tot Duivelshoorn
Slenken vullen zich met schaduwen
Een wreedheid schuilt achter de serene stilte
De nacht zal haar duisternis spuwen
Lege horizonten, de kilte

Hier, waar ooit moeras was
Waar de zee kwam als een hongerige beul
Paden van doodsslib en kweldergras
Leiden naar de muil der geul

Van Helsdeur tot Duivels Hoorn
Sluimert een eeuwig en vergeten kwaad
Menigeen ondervond haar bloederige toorn
En werd verslonden in de poel des haat

Als de vloed komt
Neemt zij alles van ons af
Zilte, onzuivere zielenverslinder
Oneindig waddengraf

En komen zal de vloed
Track Name: Zwarte Botten, vervlochten en smeulend
Gretig vreten vlammen  
Hongerig, gulzig  
De Hofstede,  verloren 
Ol­-vint kwam zoals gezworen   

De zeven jaar zijn verstreken 
Geknetter verstoort door smeken  De duivel kan niet worden afgetroefd 
Hij die gaarne een ziel behoeft   

Zwaveldampen, zwarte rook 
De dood lonkt, bloed kookt 
Botten versmelten en vergaan tot as  Oarend Cent, een gekraakt karkas   

De dageraad nadert
Het vuur is verzadigd
Niets rest meer van deze onheilsplek
Slechts de beenderen van een vrek

Herinneringen aan rijkdom, aan Grait
De vunzige labbekak met haar dampende zweet
Als de nacht haar mantel heeft geworpen
Hangt er een duivelse gloed boven de Groninger dorpen

Met de stilte kwam de kou
Zilte zeewind snijdt door verkoold hout
Eens een weelderig bestaan
In rook op gegaan

Herinneringen aan rijkdom, aan Grait
De vunzige labbekak met haar dampende zweet
Als de nacht haar mantel heeft geworpen
Hangt er een duivelse gloed boven de Groninger dorpen
Track Name: Veengrondse Gesel
In het veenkoloniale land  
Huisde de duivel in een man 

Sappe de pachtinner was zijn naam 
Meedogenloos was zijn faam   
Verbond met de duivel 
Van huis en haard ontdaan 

Door sappe zonder pardon 
Lachend in de duivels naam   
In opdracht der vromen 
gewetenloos nietsontziend  Waardigheid ontnomen 

Lachend in de duivelsnaam   
Zelfs de duivel werd het teveel 
Een snood plan werd gesmeed  
Om het tij van Sappe te keren 

Een fluistering over een schat    
Verblind door hebzucht het plan  
Wraak bij een kuil in het veen  

Door water voorgoed omsloten 
Voorgoed verlost van het bittere juk   
Het duivelsmeer, het Sappemeer