Gedoemd tot de Eeuwige Jacht

by Elfsgedroch

supported by
TomL
TomL thumbnail
TomL brilliant, fantastic album :) Favorite track: Goedendag Morgenster.
terramotus
terramotus thumbnail
terramotus The 3 years since "Op de beenderen van onze voorvaderen" have seen Elfsgedroch power-level themselves quite high - the result is "Gedoemd tot de Eeuwige Jacht". Melodic-ly epic. Sweeping riffs, impeccable drumming, tortured vocals (not the dsbm style), catchy tunes, and all the while remaining true to their foundation. More folks have to get up on this. Favorite track: Nachtmare.
/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
    Purchasable with gift card

      €5.55 EUR

     

1.
2.
3.
05:07
4.
5.
6.
08:45
7.

about

"Gedoemd tot de Eeuwige Jacht" is the new album by Elfsgedroch.

The vinyl edition will be released by Diaphora in three different versions:

- DLP on black vinyl. Gatefold with huge booklet and downloadcode.
Limited to 187 copies.

- DLP on red vinyl, limited to 39 copies. Gatefold sleeve with huge booklet, leaflets, poster in regular quality and 2 lengthy vinyl-only bonustracks. With downloadcode.

- Special edition DLP on red vinyl. Limited to 50 copies. Comes with special wrapping (drenched in blood), a patch, a badge, a poster on linen carton, leaflets, the booklet, the 2 vinyl-only bonustracks and download for the digital album. A truly amazing package! For pictures, vist:
www.stronghold-diaphora.de/neuzugaenge/post/pre-order-now-elfsgedroch-gedoemd-tot-de-eeuwige-jacht-2-lp


Out now and available here:
www.stronghold-diaphora.de

When night falls...
Demonic creatures appear. Cloaked in the blackest of mists. Devils from the past. Mostly forgotten by man and woman, who are too occupied with living their meaningless lives. Beasts, only remembered by stories of old.
But they are still among us.Yearning. Haunting. Hungry for your soul, flesh and blood.
Thriving on fear, inflicting pain on others and spreading illness. Waiting patiently. Lurking in the shadows. They go by names like Okkerman, Nachtmare, Heggemoeder, Börries...
And they are with many. Cursed to hunt us forever.

credits

released March 27, 2020

Artwork by Wokkel
Everything else by Elfsgedroch
Digital release by Wierdeschimwerken

license

all rights reserved

tags

about

Elfsgedroch Groningen, Netherlands

Inspired by the northern parts of the Netherlands. With it`s desolate meadows, haunting winds, hungry sea, ancient spirits, occult myths, dark legends and bloody historic events.

contact / help

Contact Elfsgedroch

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

Track Name: Door de Duivel Gehaald
Onstuimige Zuiderzee
Rusteloze muil des doods
Stuurloos door een krachtige Noordooster
Wrakhout in wording

Stemmen in `t achteronder
Bulderend, foeterend
Een gestalte Riekend naar zwavel
Zwart als de donkerste nacht

Onwetende schipper, beneveld
Dobbelend voor zielsbehoud
Geschreeuw Tot de stilte valt

Een gestalte
Riekend naar zwavel
Zwart als de donkerste nacht
Bulderend, foeterend

Onstuimige Zuiderzee
Rusteloze muil des doods
Stuurloos door een krachtige Noordooster
Wrakhout in wording

Kwaadwillende woeste Zuiderzee
infernaal gapend zwart gat
Oneindige leegte
Zinkende dodemansschuit

Het luik dat werd gelicht
Een Walgelijke stank
Bleke, magere hand met kromme klauwen

Vanuit de duisternis
Gierende winden
Houtwerk kraakt
Waanzinnig van angst
Golven klotsen, witte schuimkoppen
Met het terugkerende licht van de jonge dag

Slechts bloedklodders resteren
Een Walgelijke stank

Verlaten
Een doodse stilte
Slechts bloedklodders resteren
Uitgerukte haren
Verscheurd vlees

Uitgerukte haren
Slechts bloedklodders resteren
Verscheurd vlees
Vlees
Vlees….
ontnomen
De duivel
Hij heeft zich hier botgevierd
Gulzig en grondig
Bulderend en foeterend
Onwetende schipper, geveld
Gehaald door de Boze
Gehaald

Door de Boze
Track Name: De Vloed van 1717
Koude, gitzwarte winternacht
Serene rust, bruut verstoord
Toen de dijken braken
En het landschap werd versmoord

Godminnende christenmensen
Zopas vredig slapend, nu drijvende als lijken
De duivel bracht een moordend water
Dwars door de “Seer slegte en ellendige dijcken"

De voortekenen waren daar:
"De Lugt begon soo wonderlijck te staan.
Hoog, en over al met Draijingen"
Spoedig zou de wrede vloed

De storm bulderde en beukte
En vergezelde de zilte dood
Stad en Ommeland werden verzwolgen
Huizen, hofstedes, verworden tot schroot

De storm bulderde en beukte
En vergezelde de zilte dood
Stad en Ommeland werden verzwolgen
Huizen, hofstedes, verworden
tot schroot..

Levenloze lichamen dobberden
Tussen brokken hout en verdronken vee
Hele families van de aardbodem verdwenen
Opgeslokt door de gulzige zee
Hele families van de aardbodem verdwenen
In het getergde land, verstild van droefenis
Van Lauwers zee tot Dollard tou
Van Drenthe tot aan `t Wad
Dwalen de zielen van zij, zij die ooit waren…
…In hemeltergende rouw

De storm bulderde en beukte
En vergezelde de zilte dood

Levenloze lichamen dobberden
Tussen brokken hout en verdronken vee
Hele families van de aardbodem verdwenen
Opgeslokt door de gulzige zee
Levenloze lichamen
Tussen brokken hout en verdronken vee
Track Name: Nachtmare
Zwart gedrocht
Boze geest
Diep in de nacht
Hunkerend
Wellustig
Brenger van giftige dromen
Duistere krachten
Wurgen alle lucht
Uit je miezerige strot
Duivels wezen
Levenskrachtverzwelger
Boze geest
Diep in de nacht

Zweetdruppels parelen
Snakkend naar adem

Wild bereden worden
Aan de bedstede genageld
Droes zijn schoonste dochter
Leeft zich beestachtig uit

Hunkerend
Wellustig
Brenger van giftige dromen
Duistere krachten
Wurgen alle lucht
Uit je miezerige strot

Verleidelijke lust het einde
De doodsbrenger bevredigd
Schalkse lach
Wulps gekronkel
In momenten gevolgd
Door een bittere doodgrimas

Gekraak, gekrijs
Verlaten door de lieve heer
Vernederd, onteerd Doodsangst
Voor altijd gekerfd
In je nietige ziel
Als de dageraad daar is
En de zon het gebroken lichaam streelt
Beurs, kapot, leeg
Verschrikt gadeslaan
Het vuur in de haard
Nimmer gesmoord
Het teken, het besef
Het zal wederkeren
Het zal aanhouden
Tot de dood
Tot de dood
En nadien
Het vuur in de haard
Nimmer gesmoord
Het teken, het besef
Het zal wederkeren
Tot de dood
Tot de dood

En nadien
Track Name: Doodsklauwen uit de Algendrab
Waar witte wieven dwalen
Waar oorverdovende stilte
het uitschreeuwt nabij de Duyvelskutte
in stinkend zompig moerasland

Kindergeschrei echoot vanachter `t riet
Vanuit de duistere diepte klinkt zijn lokroep
Loerend, afwachtend, altijd hongerig

Zwarte watergeest van de dood
Rode ogen staren
Rood haar zwiert door de algendrab
Ontbindingswalmen rijken naar het firmament

moordlustige verschijnsel, zonder genade
Is het een verdronken ziel?
Op zoek naar genoegdoening en vergelding?
Verbannen van het aardse, gedoemd tot de eeuwige jacht

Zij, die zich toch lieten verleiden
Zij, Die de lokroep niet konden weerstaan
Zij, Werden op een onbewaakt moment
Zij, zij werden dan gegrepen

Door gruwelijke klauwen de troebele doodspoel
Opdat het water je longen vulde
Je levensvuur stilaan dooft
en Het oneindige zwart je opslokt

Boezenhappert
Okkerman
Waternekker

Gretig en woest zuigt het zijn prooi leeg
Vraatzuchtig, tot de laatste druppel is gedronken
Het beest met de vele namen
Van Boezenhappert, Okkerman tot Waternekker

Boezenhappert
Okkerman
Waternekker

Zij, die zich toch lieten verleiden
Zij, Die de lokroep niet konden weerstaan
Zij, zij
Zij, zij werden dan gegrepen

Dat zielen grist en oppot, die nimmer de hemel zullen zien
In een riekende omgekeerde urn
Diens honger nooit is gestild En immer wacht
loert en lonkt Vanuit de duistere diepte
Track Name: Als de Nacht Haar Mantel Werpt
Als de nacht haar mantel werpt

IJskoude zilte Noorderwind
De bloedmaan
Opgeslokt door gitzwarte wolken
Uitgestrekte weides van armoe en verdriet

Slechts de gloeiende ogen der Börries
Doorbreken de verstikkende duisternis
Zijn duivelse gehuil, zinderend
Door merg en been….

Zelfs de Aulken blijven verscholen
Dwaalichten verstommen, versmoren
Nachtridders uit de hel openbaren zich
Als hongerige vlammen in `t Zwerc

Ongelukkigen, die het pad kruisten
Van Widde Wiend en Smakhak
Hun leven onzeker, verstijfd van schrik
Pis en schijt zal sijpelen langs angstige, verkleumde benen

Zijn duivelse gehuil, zinderend
Door merg en been...

Brengers van ellende en ongemak, van ziekte en van dood
Als de nacht haar mantel werpt over de koude, kille drek
Als huiveringwekkende angst het overneemt van sereen avondrood
Zal `t wemelen van duist`re schepsels op deze lugubere onheilsplek
Aanschouw de verdorven Hommelstommel
Half paard, half mens
De Duivekater zijn krankzinnige gejank
Zielenverslinders omgeven door zwavelstank

De Waddenduvel jaagt woest en gulzig
En sleurt zijn prooi in `t slik tot het sterft
Boerderijen branden, een waardig inferno
Het kwade werk van Pok

Sterven zal een dierbare, breken zal je hart

Gij, die oog in oog staat met de Zwarte Juffer betaalt een hoge prijs
in `t zwart Ontboden wordt de man met de eeuwig zwaaiende zeis

Sterven zal een dierbare, breken zal je hart
Track Name: Heggemoeder
Verscholen achter knekeltakken
Gehuld in de verstikkende mist
Brenger van ziektes en ongemakken
Sluimerend kwaad uit de duisternis
Gehuld in de verstikkende mist

Drachtige vrouwen, verguld
Verblind door geluk en voorspoed
Nachtspook, door kwalen en koorts omhuld
Hongerig naar warm en rein bloed

Het ritselen der hazelaar
Duivelse geluiden ongehoord
Geruis door het schaduwrijke struikgewas
De opmaat naar een ziekelijke moord

Het ongeboren telg dat aan de beurt was.

Wanneer de Heggemoeder zal verschijnen
Zal alles anders zijn dan ervoor
Hartzeer zal je opeten
Het leven zal wegkwijnen
Nooit opkrabbelen
Sterven van verdriet

Drachtige vrouwen, verguld
Verblind door geluk en voorspoed
Nachtspook, door kwalen en koorts omhuld
Hongerig naar warm en rein bloed

Het ritselen der hazelaar
Duivelse geluiden ongehoord
Geruis door het schaduwrijke struikgewas
De opmaat naar een ziekelijke moord

Het ongeboren telg dat aan de beurt was.

Wanneer de Heggemoeder zal verschijnen
Zal alles anders zijn dan ervoor
Hartzeer zal je opeten, het leven zal
Wegkwijnen
Nooit opkrabbelen
Sterven van verdriet

Zij die beter af waren, en niet hoorden bij haar moorden
Spraken bij een oude wilg angstig de volgende woorden
“Goê morgen, Olde
Ik geef oe de Kolde
Goê morgen, Olde!”

Waarna men zich omkeerde en schielijk wegliep
Nimmer omkijkend, maar intens hopend
Op verlossing van de pijnlijke kwalen
Opdat de dood je maar niet kwam halen
Heggemoeder
Heggemoeder
Track Name: Goedendag Morgenster
Bloed, warme klodders bloed
Klotsen in de rondte
Opengereten vlees , kapotgeslagen
Verbrijzelde beenderen, dampende wonden
Bloed, warme klodders bloed
dampende wonden

Huiveringwekkend gekrijs, gegil
Moorden tot kunst verheven
Verlammende pijn, lichaam verstild
Zo te sterven had niemand ooit gewild
Levensvuurdovers zonder genade
Meedogenloze bottenkrakers
Arme sloebers, kruipend door hun stront
Verworden tot miezerige bloedbrakers

De ster van Bethlehem
Gulzig stotende, zwaaiend naar voren
Goedendag, hongerige gatenmaker
Vernietiger der zotten en druiloren
Uit vergeten tijden
Echo`s van een gruweldood
Doodsknotsen van weleer
Weduwemakers

Mannen, jong en oud
Koud gemaakt in grote getalen

Goedendag / Morgenster
De zeisenman komt je halen

De zeisenman komt je halen

If you like Elfsgedroch, you may also like: